Услуги

 • Посредничество при ПРОДАЖБА на недвижими имоти
 • Посредничество при ПОКУПКА на недвижими имоти
 • Посредничество при НАЕМАНЕ на недвижими имоти
 • Посредничество при ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на недвижими имоти
 • Осигуряванена юридическа обезпеченост на водените сделки
 • Управление на недвижими имоти
  • Оценки на недвижими имоти
  • Проектиране
  • Технически консултации